Blog

Achiziția de autoturisme din UE

By February 17, 2017 No Comments

Am primit recent câteva întrebări legate de achiziționarea unui autoturism dintr-o altă țară membră a Uniunii Europene și având în vedere faptul că subiectul a devenit de ceva vreme o soluție la care tot mai mulți dintre români apelează, am ales să detaliem puțin problema TVA-ului aferent achiziției, cine e obligat să îl plătească și în ce condiții. Indiferent dacă ne referim la persoane juridice sau cele fizice, o să redăm mai jos principalele implicații ale achiziției intracomunitare de autoturisme din punct de vedere fiscal, respectiv din punct de vedere al TVA, atât pentru firme, cât și pentru persoane fizice.

Se consideră achiziție intracomunitară de bunuri obținerea dreptului de a dispune, ca și un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinația indicată de cumpărător, de către furnizor, de către cumpărător sau de către altă persoană, in contul furnizorului sau al cumpărătorului, către un stat membru UE, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Achiziția intracomunitară de autoturisme noi

Conform art. 126 din Codul fiscal, orice persoană (fizică sau juridică), indiferent dacă e înregistrată sau nu în scopuri de TVA în România, este obligată să plătească taxa pe valoarea adugată in România dacă achiziționează intracomunitar un mijloc de transport nou.

Achiziţia de autoturisme din Uniunea Europeană implică unele riscuri fiscale, care diferă, pentru firmele din ţara noastră, în funcţie de anumite criterii. Astfel, regulile în cazul achiziţionării unei maşini noi sunt diferite faţă de cele aplicabile cumpărării uneia rulate deja, iar o firmă plătitoare de taxă pe valoarea adăugată (TVA) are reguli diferite de respectat faţă de o companie neplătitoare a acestei taxe.

Implicațiile fiscale ale achizițiilor de autoturisme din spațiul comunitar diferă, pentru companiile din România, în funcție de:

– statutul companiei din punct de vedere al TVA (plătitoare sau neplătitoare a acestei taxe)
– tipul autoturismului cumpărat (nou sau rulat) și de valoarea lui.

Companiile neplătitoare de TVA care achizitionează mașini noi din UE trebuie:

– să se înregistreze din punct de vedere al TVA, indiferent de valoarea autoturismului,
– să depună decontul special de TVA la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF);
– să plătească TVA înainte de înmatriculare, dar nu mai târziu de ziua de 25 a lunii următoare achiziției.

Organele fiscale vor elibera un certificat prin care să ateste plata TVA. Acest certificat trebuie depus la Serviciul înmatriculări.

Achiziţia de auturisme rulate

Pentru achiziția de mașini la mâna a doua, regula este să nu se plătească TVA în România, indiferent dacă cumpărătorul este persoană fizică sau juridică.Un autoturism este la mâna a doua dacă îndeplinește ambele condiții:

– să fi fost livrat cu mai mult de şase luni de la data intrării în funcțiune și
– să fi parcurs mai mult de 6.000 km.

Factura emisă de furnizor este întocmită diferit, în funcție de aplicarea sau neaplicarea regimului special pentru bunuri la mâna a doua. Pentru a se considera o livrare intracomunitară, trebuie să se facă dovada transportului. Compania din România trebuie să obțină de la ANAF un certificat prin care să se menționeze că nu trebuie să se plătească TVA în România. Acest certificat trebuie depus la Serviciul înmatriculări.

Dacă achiziționează autoturisme la mâna a doua de la persoane fizice sau companii neplătitoare de TVA, aceste tranzacții nu se consideră achiziții intracomunitare. În aceste cazuri, nu trebuie depus decont special, declarația 390 și nici nu trebuie plătit TVA.

În concluzie, în principiu pentru autovehiculele noi, toate persoanele plătesc TVA in Romania, persoana juridică înregistrată în scopuri de TVA va aplica TVA prin taxare inversă și va depune la dosarul de înmatriculare o copie a CIF. Persoana fizică sau cea juridică neînregistrată în scopuri de TVA va depune la ANAF decontul special de TVA și va plati efectiv TVA, după care va obține “Certificatul privind atestarea plății taxei pe valoarea adaugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, care se adaugă la dosarul de înmatriculare.

Pentru autovehiculele considerate second-hand, persoana juridică înregistrată în scopuri de TVA datoreaza TVA în România, prin aplicarea taxării inverse și depune la dosarul de înmatriculare o copie a CIF. Persoana fizică sau persoana juridică neînregistrată în scopuri de TVA nu datorează TVA în România, va plăti TVA în țara de origine. Va obține de la ANAF certificatul din care reiese că nu datorează TVA în România, pe care îl va depune la dosarul de înmatriculare.

O zi frumoasă și mult spor în toate!
Echipa
Bega Consulting

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply