Blog

Acordarea tichetelor de masă/cadou în cazul societăților în pierdere

By April 18, 2017 No Comments

O modalitate de fidelizare a angajaţilor sunt tichetele cadou, un veritabil instrument de resurse umane, cu avantaje pentru toată părţile implicate. Pentru că pot fi acordate din bugetul cheltuielilor sociale, cadourile oferite prin tichete cadou scutesc angajatorul de contribuţiile patronale aferente.

Angajatorul stabileşte valoarea tichetelor acordate, care trebuie să fie între 10 şi 50 de lei (o sumă multiplă de 10), precum şi numărul de tichete oferite fiecărui angajat în parte.

Oferind tichete cadou, compania elimină eforturile de selectare, achiziţie, stocare sau împachetare a cadourilor clasice. În plus, stocul este nelimitat, iar livrarea rapidă. Prin recompensarea cu tichete cadou, angajaţii se simt apreciaţi şi au libertatea de a-şi alege cadoul care îi bucură cel mai mult.

A existat o prevedere în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, la art. 15, potrivit căruia începând cu luna în care se înregistrau obligații bugetare restante (sau se pierdeau înlesnirile la plata acestora) angajatorii nu mai puteau acorda tichete de masa salariaților pe perioada în care se înregistrau obligații bugetare restante. Acest act normativ este în prezent abrogat.

În ceea ce privește restricția acordării tichetelor de masă în situația în care societatea realizează pierdere, menționăm faptul că aceasta a existat in anul 1999 în Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999 (art. 58), prin care se preciza faptul că unitățile emitente nu vor elibera tichete de masă angajatorilor care înregistrează pierderi.

În prezent, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 142/1998 (actualizată conform ultimelor modificări din decembrie 2016) , tichetele de masa se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitățile din sectorul bugetar, și în limita bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. Nu avem cunoștință de o altă prevedere legală care să interzică angajatorilor, entități cu capital privat, acordarea tichetelor de masa, a tichetelor cadou, de vacanță, primelor sau a altor beneficii. Desigur că acordarea acestora ramâne la latitudinea societății, cu respectarea prevederilor legale. Dacă societatea întâmpină dificultăți financiare majore sau înregistreaza pierderi, acționarii/asociații pot decide să nu acorde aceste facilități.

Alin. (6) al art. 1 din Legea 142/1998 stabilește că angajatorul are libertatea de a decide dacă acordă tichete de masă și sub ce formă, în urma consultării cu salariații, prin organizațiile sindicale legal constituite sau prin reprezentanții salariaților, după caz.

De regulă, acordarea tichetelor/primelor/abonamentelor medicale se realizează în urma negocierii între sindicat sau reprezentanții salariaților și angajator și reprezintă un mod de motivare/stimulare al salariaților. Acordarea unor asemenea “avantaje” poate reprezenta și un mod de eficientizare fiscală a societății, însă decizia se ia in urma unei analize in amanunt a situației financiare a societății, iar decizia aparține angajatorului.

În cazul în care se decide acordarea de tichete de masă, vacanță, tichete cadou, abonamente medical, va trebui să țineți cont de regimul fiscal aplicabil fiecărui tip în parte. De exemplu, abonamentele medicale suportate de angajator reprezintă, la nivelul salariatului, venit asimilat salariului asupra căruia se calculează toate contribuțiile (angajat și angajator) și pentru care se datorează și impozit pe salarii.

Mult spor în toate!
Adriana Bega