Noutati

Acțiuni comune de control ITM și ANAF

By September 20, 2017 No Comments

Ca urmare a Planului de acțiune privind organizarea controalelor antifraudă în scopul prevenirii și combaterii formelor de fraudă fiscală asociate utilizării muncii subdeclarate sau nedeclarate încheiat între Inspecția Muncii și Agenția Naționala de Administrare Fiscală, inspectorii ITM în colaborare cu reprezentanți ai Direcțiilor Regionale Antifraudă Fiscală, participă la acțiuni de control comune, în vederea identificării activităților economice care se desfășoară fără respectarea prevederilor legale în materie financiar-fiscală și de legislația muncii, precum și sancționării persoanelor responsabile.

În vederea realizării obiectivelor Planului de Acțiune, controalele se desfășoară în perioada august-septembrie, urmând ca, la finalizarea acțiunii să fie difuzate către mass-media rezultatele acesteia.

Potrivit unui comunicat recent al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), ținând cont de efectele negative ale muncii nedeclarate este necesar un efort comun al autorităților statului cu competență în prevenirea și combaterea acestui fenomen, concretizat prin acțiuni menite să prevină neconformarea și să încurajeze respectarea legislației fiscale în domeniul muncii.

Munca nedeclarată sau ”munca la negru” reprezintă o activitate desfășurată în afara cadrului legal reglementat, fiind un fenomen des întâlnit în economia românească.

Munca nedeclarată nu este fiscalizată, lucrătorul fiind lipsit de protecția pe care i-o acordă legislația muncii și de protectie sociala, nefiind asigurat în sistemul de pensii, șomaj, sănătate etc.

Un fenomen din ce în ce mai răspândit este munca declarată parțial sau subdeclarată, așa numita “munca la gri”, situație în care angajatorul încheie contracte de muncă cu salariul minim garantat, cealaltă parte a renumerației, până la salariul plătit efectiv, nefiind fiscalizată, sau încheie contracte de muncă part-time, disimulând o activitate de 8 ore, sau mai mult, pentru a supune fiscalizării doar salariul corespunzător normei de muncă prevăzută în contractul individual de muncă și nu cel corespuzător timpului de muncă.

În domeniile construcții, alimentație publică, silivicultură, transport, comerț, pază și protecție, confecții, curățenie, arhivare și depozitări au fost identificate, pe lângă riscurile indisciplinei financiare, neconformări la declararea și plata obligațiilor fiscale și riscuri legate de utilizarea forței de muncă fără forme legale, dar și de subdeclararea nivelului real de salarizare.

În cadrul acțiunilor de control operativ, se pune accentul și pe informarea contribuabililor (societăți comerciale și salariați) cu privire la obligațiile legale ce le revin, riscurile la care se expun și sancțiunile contravenționale și/sau penale aplicabile în domeniu.

Mult spor în toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply