Noutati

Actualizări importante pentru PFA si II

By January 30, 2017 No Comments

În ceea ce privește PFA (Persoană fizică autorizată) Codul fiscal s-a modificat de 251 de ori de la apariția ei și tindem să credem că urmează încă multe alte schimbări pe viitor. Până atunci, vă prezentăm o scurtă sinteză cu noile reglementări sau, mai exact, cu limitările prevăzute in cadrul Legii 182/2016, intrate în vigoare cu data de 17.01.2017.

Coduri CAEN
Toți cei care au înființat PFA sau II (Întreprindere individuală) și au în prezent mai mult de cinci coduri CAEN (PFA) și zece coduri (II) sunt obligați să îşi modifice actele de înregistrare la Registrul Comerţului. Mai precis, este vorba despre aproximativ 65.000 dintr-un total de aproape 271.000 de PFA-uri existente în prezent în ţara noastră, care au de-acum doi ani la dispoziţie pentru a depune o menţiune prin care să îşi modifice obiectul de activitate.În cazul în care nu se conformează noilor reglemetări, după această perioadă riscă să fie radiate din oficiu.

„În termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale al căror număr de activități incluse în obiectul de activitate este mai mare decât cel prevăzut la art. 16 alin. (1) (cinci clase de activități, pentru PFA – n. red.),
respectiv art. 24 alin. (1) (zece clase de activități, pentru II – n. red.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 (…), solicită oficiului registrului comerțului competent modificarea, în mod corespunzător, a mențiunilor din registrul comerțului referitoare la obiectul de activitate”, se precizează în actul normativ.

„În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) (17 ianuarie 2019 – n. red.), oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, persoanele fizice autorizate și întreprinderile individuale care nu și-au îndeplinit obligația prevăzută la alin. (1) (modificarea obiectului de activitate – n. red.). Transferul drepturilor și obligațiile din patrimoniul de afectațiune, dacă acesta a fost constituit, potrivit legii, se realizează cu respectarea drepturilor creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale”, dispune Legea nr. 182/2016.

Numărul de salariați
Dacă aveți mai mult de 3 salariați (PFA), respectiv 8 salariați (II) sunteți forțați oarecum să reduceți numărul lor, acțiune care presupune evident anumite riscuri. În altă ordine de idei, aveți totuși posibilitatea de a radia PFA/II și de a reorganiza afacerea sub o altă formă juridică, mult mai permisivă din punct de vedere al angajărilor.

”PFA poate desfășura activitățile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat și înregistrat în condițiile legii”, stipulează noua lege.

Beneficii pentru studenți
„Studenții care vor să înființeze o afacere proprie sunt scutiți de la plata taxelor pentru operațiunile de înregistrare și autorizare a unei PFA sau unei întreprinderi individuale prin oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, precum și de la plata tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de aceste oficii”, scrie în textul actului normativ.

Referitor la condiţiile pe care vor trebui să le îndeplinească studenții care vor obține calitatea de titular PFA sau II, acestea sunt în număr de trei, astfel:
– să urmeze cursurile unei instituții acreditate de învățământ superior;
– să fie cel puțin în al doilea an de studiu și să fi promovat, la data solicitării, toate cerințele programei de învățământ a senatului instituției;
– să aibă o vârstă sub 30 de ani.

În acest sens, la depunerea cererii de înregistrare și autorizare a funcționării PFA sau II, studenții vor avea nevoie de un document din care să reiasă că urmează cursurile unei instituții acreditate de învățământ superior, că sunt cel puțin în anul II de studii și că au promovat toate cerințele programei de învățământ.

Mult spor in toate!
Echipa Bega Consulting

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply