Blog

Administrator sau contabil? cine plătește amenda?

By April 20, 2017 No Comments

Din ce în ce mai des, în mass media explodează știri despre infracțiuni de evaziune fiscală de milioane de euro prejudicii aduse statului, urmate de măsuri preventive și asiguratorii în rândul administratorilor unor societăți comerciale. A cui e vina pentru nedeclararea unor venituri sau înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli fictive, în baza unor documente false sau în lipsa unor documente justificative? Administratorul strigă „contabilul!”, iar contabilul arată incriminator spre administrator: ”era datoria lui să verifice!”. Cine e vinovat?

În mod normal…când oamenii se adună laolaltă într-o societate comercială, o fac cu un scop, având în minte un plan de dezvoltare, niste ținte de atins. Lucrează toți, în consens, pentru atingerea lor, respectând cadrul legislativ. Până aici toate bune și frumoase! Aceasta e normalitatea și este valabilă pretutindeni!

Numai la noi, NU! La noi, administratorul și contabilul arată acuzator unul către celălalt, aruncând fiecare vina în cârca celuilalt! Cât de benefică poate fi această situație pentru economia societății comerciale mai sus pomenite? Cât de expusă repercusiunilor legii devine ea din cauza incapacității administratorului / contabilului de
– a ști ce presupune funcția pe care o ocupă, conform legislației în vigoare;
– a cunoaște în totalitate atribuțiile ce-i revin, conform legislației în vigoare;
– a ști care-i sunt răspunderile materiale sau penale de care este pasibil la încălcarea legii?

Relația perfectă administrator – contabil devine cea mai bună protecție în fața organelor de control!

Legea contabilității nr. 82/1991, ART. 10, prevede că:
„Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective.”
Prin urmare, chiar dacă directorul economic sau contabilul șef cu personalul din subordine (dacă există) întocmesc documentele fiscal-contabile justificative, administratorul este cel care răspunde de organizarea și conducerea contabilității. Directorul economic sau contabilul șef răspund pentru nerespectarea reglementărilor contabile. Vă vine să credeți? Pai… să credeți, că așa spune legea!

In plus, potrivit ART. 30 din aceeași lege:

„Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor prevăzute la art. 11 alin. (1) prin care iși asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.”

Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani:
– nedeclararea veniturilor realizate;
– evidențierea în actele contabile a cheltuielilor care au la bază operațiuni fictive;
– executarea de evidențe contabile duble;
– sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea,
declararea fictiva ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare.

Răspundeți cu patrimoniul propriu și riscați să fiți executați silit, dacă nu ati:
– cerut instanței competente deschiderea procedurii de insolvență pentru obligațiile fiscale rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate
– declarat/achitat la scadență, cu rea credință, obligațiile fiscale către bugetul de stat.

Acum le puteți evita!

O zi frumoasă și mult spor în toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply