Noutati

ANAF va avea acces la datele deținătorilor de domenii de internet.ro

By August 7, 2017 No Comments

A fost semnat protocolul între Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI), prin care ANAF va putea accesa și datele deținătorilor domeniilor de internet.ro. Protocolul a fost publicat deja în Monitorul Oficial și a intrat, astfel, în vigoare începând cu data de 03.08.2017. Autoritățile își motivează demersul prin combaterea evaziunii și a fraudelor fiscale.

“În conformitate cu atribuțiile specifice ale ICI – București și cele ale A.N.A.F., scopul Protocolului îl reprezintă asigurarea cadrului de colaborare în vederea punerii la dispoziția A.N.A.F. a datelor necesare, în baza unei motivări temeinic justificate, pentru îndeplinirea unor măsuri de interes public național în scopul prevenirii și combaterii fenomenelor de evaziune, fraudă fiscală și vamală, precum și al creșterii gradului de colectare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în România.”este prevăzut în cadrul art.1 din prototcol.

Practic, ICI București deține, în prezent, datele de identificare ale deținătorilor domeniilor de internet cu extensia „.ro”, acestea urmând să fie puse la dispoziția ANAF în format electronic. Astfel, informațiile vor putea fi accesate de reprezentanții Fiscului pentru a-i ajuta în lupta contra evaziunii și a fraudelor.

Mai exact, aplicația informatică va fi folosită de ANAF pentru a obține informații despre proprietarul sau proprietarii unui domeniu sau al/ai unei liste de domenii de internet din România. Domeniile „.ro” pot fi înregistrate la ICI București. Conform acestei entități, actualmente există puțin peste 900.000 de domenii „.ro”

La ce date va avea acces ANAF:

Protocolul are ca obiect colaborarea părților în vederea transmiterii datelor de identificare, așa cum sunt definite de Codul de procedură fiscală, raportat la datele de identificare (nume, prenume, adresa de domiciliu, CNP) din baza de date a ICI – Bucuresti ale detinatorilor dreptului de utilizare a domeniilor cu extensia “.ro” catre ANAF.

Cele două instituții semnatare se obligă ca “în îndeplinirea obiectivelor prezentului protocol”, să respecte prevederile referitoare la protejarea secretului fiscal, precum și prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prelucrarea datelor se face de către cele două părți, cu respectarea dreptului persoanei vizate, de informare, de acces, de intervenție asupra datelor, de opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiție, se menționează în protocol.

În plus, prin semnarea documentului, ANAF Și ICI subliniază că “începând cu data de 25 mai 2018, când va intra în vigoare, de fapt și de drept, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, prezentele părți contractante se obligă să modifice și/sau să completeze, după caz, prezentul protocol în conformitate cu prevederile legale europene și naționale aplicabile.”

Protocol este încheiat pe o perioadă de 12 luni, calculate de la data publicării ordinului președintelui ANAF în Monitorul Oficial și se prelungește de drept pe o perioadă identică, dacă nu este denunțat unilateral de una din părți.

Sursa www.anaf.ro

Mult spor în toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply