Blog

Beneficii fiscale pentru agricultori in 2017

By January 20, 2017 No Comments

Începutul anului vine cu noutăți fiscale și pentru agricultori, indiferent că sunt organizați ca întreprinderi individuale, familiale, PFA sau persoane fizice, cu sediul activității economice în România, care au plafonul de afaceri de 65.000 euro/an (220.000lei) pot aplica regimul special prevăzut de articolul 351 al OUG 84/2016. În cazul în care au venituri din alte activități, devin automat plătitori de TVA şi nu mai pot aplica Regimul special de TVA, cu cote compensatorii. Prin aplicarea acestui regim special, agricultorul nu deduce taxa aferentă achizițiilor și nu colectează taxa. În locul taxei colectate, va aplica o cotă forfetară de 1% pentru anul 2017, 4% pentru anul 2018 şi 8% începând cu anul 2019.

Pentru colectarea acestor sume, agricultorul are obligaţia să emită factură care să conţină informaţiile prevăzute la art. 319 alin. (20) din Codul fiscal, o menţiune cu privire la aplicarea regimului special pentru agricultori, precum şi procentul de compensare în cotă forfetară şi valoarea compensaţiei în cotă forfetară care i se cuvine.

Aplicarea regimului special de către agricultori este opționala. Agricultorul poate reveni la regimul normal de TVA oricând, însă, în cazul revenirii la regimul normal, în următorii doi ani nu mai poate solicita aplicarea regimului special.

Regimul special pentru agricultori poate fi aplicat și de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, prin depunerea unei solicitări. Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310 sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315.

Persoanele care aplică regimul special pentru agricultori vor depune declarația recapitulativă 390 pentru livrările intracomunitare efectuate. Agricultorul înregistrat în scopuri de TVA conform art.316 sau art. 317 din Codul fiscal trebuie să întocmească și să depună la organele fiscale competente, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declarație recapitulativă în care menționează livrările intracomunitare de bunuri către o persoană care îi comunică un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autorităţile fiscale din alt stat membru și transferurile de bunuri aparținând activității sale economice din România într-un alt stat membru, cu excepția nontransferurilor.

Pentru orice nelămurire cu privire la regimul special de TVA pentru agricultori, nu ezitați să ne contactați. Vă stăm la dispoziție cu mai multe detalii.

Mult spor în toate!
Echipa Bega Consulting

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply