Noutati

Beneficii pentru domeniul IT

By June 28, 2017 No Comments

Începând cu data de 1 iulie 2017 va intra în vigoare OMFP nr.703/2017 care vine cu o serie de beneficii considerabile pentru angajații operatorilor economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209). Angajații vor beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cumulativ le amintim în cele ce urmează:
– posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile
* administrator bază de date
* analist
* inginer de sistem în informatice
* inginer de sistem software
* manager de proiect informatic
* programator
* proiectant sisteme informatice
* programator de sisteme informatice

– postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
– dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;
– angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
– veniturile anuale prevăzute mai sus au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Națională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activitățile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupațiilor specifice menționate în anexă.

Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct.2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, obținute din desfășurarea unei activități de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, și fără a fi condiționată de contribuția acesteia la realizarea plafonului minim de 100.000 euro.

Pentru mai multe detalii legate de lista privind ocupațiile specifice activităților de creare de programe pentru calculator, documentele justificative pentru întocmirea dosarului sau orice altă nelămurire, nu ezitați să ne contactați.

Mult spor în toate! 🙂
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply