Blog

Controlul operativ la restaurante, baruri, cafenele

By March 6, 2017 No Comments

Direcția Generală Antifraudă Fiscală acordă o atenție deosebită procesului de informare a contribuabililor în legătură cu activitatea desfășurată, cu drepturile și obligațiile acestora. În cadrul acțiunii de informare de la sfârșitul anului trecut, au detaliat principalele aspecte urmărite în timpul controalelor operative și inopinante.

În articolul de azi prezentăm pe scurt, principalele documente solicitate de reprezentanții fiscului, în timpul controlului operativ și inopinant pentru contribuabilii cu restaurante și alte activități de servicii de alimentație, baruri, cafenele.

1.Documente care atestă fiscalizarea aparatului de marcat electronic și cele în legătură cu obligațiile care revin utilizatorilor de astfel de aparate, cum sunt:
– declarația de instalare a aparatelor d emarcat electronice fiscale;
– cartea de intervenții;
– registrul special.

2.Documente de justificare a încasărilor și de înregistrare operativă a încasărilor și plăților:
– raportul intermediar X din care rezultă totalul vânzărilor până la momentul controlului;
– alte documente justificative privind încasările și plățile efectuate cum ar fi chitanțe pentru încasările menționate în registrul special în situațiile în care aparatul de marcat electronic este defect, chitanțe pentru plățile efectuate de la unitatea respectivă și/sau dispoziții de plată/încasare către casierie pentru alte sume introduse sau extrase din unitate cu diferite justificări, după caz, precum și registrul de casă în care aceste documente se înregistrează;
– documente din care rezultă încasările prin POS.

3.Documente care atestă proveniența mărfurilor destinate comercializării, aflate în unitatea de prestare a serviciilor și de evidență gestionară, care pot fi:
– facturi/facturi externe (invoice)
– avize de însoțire a mărfurilor
– documente vamale
– borderouri de achiziție
– file din carnetele de comercializare a produselor din sectorul agricol
– note de recepție și constatatare diferențe
– alte documente de evidență a stocurilor, adoptate prin proceduri proprii cu privire la conducerea contabilității, respectiv prin intermediul politicilor contabile (de exemplu raport de gestiune, balanța analitică a stocurilor, fișe de magazie)

Principalele obligații legale

1.Dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal, cu excepțiile prevăzute de lege, în caz contrar amenda este de 12.500 lei, suspendare și sigilare până la dotare.

2.Utilizarea aparatului de marcat electronic fiscal și justificarea cu documente a vânzărilor și sumelor de bani existente în unitatea de vânzare. Sancțiunea pentru nerespectarea obligației constă în avertisment sau amendă de până la 27.500 lei, în funcție de gravitatea faptei și suspendarea activității unității începând de la a doua abatere majoră constatată la aceeași unitate.

3.Comercializarea sau deținerea băuturilor alcoolice și a produselor din tutun prelucrat pentru care există obligația marcării este legală doar dacă acestea sunt marcate corespunzător, prin banderole sau timbre. Sancțiunea constă în amendă de la 20.000 la 100.000 lei, și confiscarea produselor nemarcate, marcate necorespunzător sau cu marcaje false.

4.Efectuarea activităților de comerț cu bunuri a căror proveniență este dovedită, în condițiile legii.Documentele de proveniență trebuie să însoțească mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Amenda pleacă de la 500 lei la 20.000 lei, î, funcție de statutul juridic al contravenientului, respectiv persoană fizică sau juridică și confiscarea mărfurilor fără proveniență precum și a sumelor de bani și a bunurilor dobândite prin săvârșirea contravenției.

5.Întocmirea documentelor justificative pentru toate operațiunile efectuate, în caz contrar riscați o amendă de la 300 la 4.000 lei.

6. Afișarea la loc vizibil a anunțului de atenționare a clienților, reglementat de legislația în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale. Sacțiunea pentru nerespectarea obligașiei constă în amendă de 3.000 lei.

7.Respectarea interdicției de a inmâna alte documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, cu excepția bonurilor fiscale și chitanțelor, în caz contrar amenda este de 9.000 lei.

8. Justificarea sumelor de bani la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special și/sau în chitanțe. Sancțiunea constă în amendă de 3.000 lei și confiscarea sumelor nejustificate.

Sursa www.anaf.ro

Mult spor în toate! 🙂

Adriana Bega
Partener

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply