Noutati

Declaraţia 600 pentru persoane fizice – CAS şi CASS

By January 19, 2018 No Comments

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pe lângă transferul asigurărilor sociale de la angajator la salariat, prin intermediul OUG nr.79 din 2017 au fost aduse modificări structurale şi la modul în care se datorează şi plătesc asigurările sociale de persoanele fizice ce realizează venituri extra salariale.

Practic, modificările aduse de OUG 79 se referă la persoanele fizice rezidente în România ce au realizat în anul 2017 venituri extra salariale sau vor realiza în anul 2018 venituri extra salariale, chiar daca au sau nu calitatea de salariat.

Astfel, în condiţiile în care o persoana fizică rezidentă în România a realizat în anul 2017 venituri extra salariale mai mari de 12 salarii minime – 22.800 lei (12 luni X 1.900 lei salariul minim), această persoană fizică are obligaţia să depună la autoritatea fiscală Formularul 600, declaraţia privind luarea în evidenţă ca plătitor de asigurări sociale în anul 2018, persoana fizică având calitatea de asigurat la sistemul public de sănătate sau ,după caz, la sistemul public de pensii.

Veniturile extra salariale menţionate anterior se referă la:
– venituri din activităţi independente – veniturile din practicarea unei profesii libere sau a unei meserii, venituri din activităţi de comerţ sau prestări de servicii, venituri din drepturi de proprietate intelectuală/drepturi de autor;
– venitul din investiţii (dividende, venituri din dobânzi, venituri din tranzacţii cu părţi sociale şi acţiuni, venituri din lichidarea unei persoane juridice);
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor – chirii, arendă;
– venituri din activităţi agricole, silvicultura, piscicultură, fie că sunt supuse normelor de venit, fie că se aplică sistemul real (art. 104 -116 din Codul fiscal);
– venituri din alte surse, cum ar fi venituri din contracte civile, decontarea unor cheltuieli personale ale participanţilor la societate, etc. (art. 114 – 116 din Codul fiscal);
– venitul din asocierile persoanei fizice cu persoane juridice pentru realizarea unei activităţi economice.

În condiţiile în care persoana fizică a realizat în anul 2017 unul sau mai multe categorii de venituri dintre cele enumerate mai sus, iar suma depaşeşte valoarea de 22.800 lei, persoana fizică va depune Declaratia 600 şi are în mod obligatoriu calitatea de contribuabil la sistemul public de sănătate.

Este util de subliniat faptul că ANAF a anunţat anterior că, din data de 15 ianuarie, formularul va putea fi depus online, de pe portalul www.anaf.ro, dar acest serviciu se adresează doar celor care au certificat digital.

Mult spor în toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply