Noutati

Depunerea online a declarației unice

By May 18, 2018 No Comments

În cazul în care ați primit recent de la ANAF o scrisoare personalizată, prin care vi se explică modul în care trebuie depusă Declarația unică și modul de înrolare/înregistrare pe site, vă redăm în cele ce urmează mai multe detalii despre acest subiect.

Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul Finanțelor Publice, începând din data de 16 mai 2018, orice persoană care realizează venituri din activități economice sau alte categorii de venituri are posibilitatea să le declare online prin intermediul formularului electronic inteligent al Declarației Unice disponibil în Spațiul Privat Virtual (SPV).

Menționăm faptul că formularul calculează automat cuantumul impozitelor și contribuțiilor datorate de persoanele fizice la bugetul de stat. Formularul poate fi accesat pe portalul ANAF în secțiunea ” Spațiul Privat Virtual”, rubrica Descărcare declarații.

Este important de amintit faptul că serviciul electronic Spațiul Privat Virtual este furnizat gratuit de Ministerul Finanțelor Publice, iar înregistrarea este posibilă fără a fi necesară deplasarea la ghișeele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). În acest sens, MFP a transmis prin poștă fiecărui contribuabil o scrisoare personalizată, care conține toate datele necesare înrolării.
MFP precizează că, prin intermediul SPV se poate accesa oricând situația fiscală personală și se pot primi sau transmite o serie de documente, declarații fiscale și alte informații fiscale utile. În plus, formularul se poate completa și semna și de deținătorii de certificate digitale calificate. Depunerea se face pe portalul e-guvernare.ro.

Precizăm că, în condițiile în care Declarația Unică este depusă online până pe 15 iulie 2018 și plata obligațiilor se efectuează integral până la data de 15 martie 2019, inclusiv, se acordă o reducere de 5% din suma totală datorată bugetului de stat, iar dacă suma datorată, stabilită la nivelul veniturilor estimate pentru anul 2018, este plătită integral până pe 15 decembrie 2018, se acordă o reducere suplimentară de 5% din suma datorată.

Potrivit dispozițiilor aflate în vigoare, principalele categorii de venituri care trebuie declarate de persoanele fizice provin din:
• activități independente;
• cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;
• activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
• piscicultură și/sau silvicultură;
• transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului financiar;
• jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanța și festivaluri de poker;
• activitățile artistice și sportive, în calitate de artiști de spectacol sau ca sportivi.

Este important de menționat faptul că “Declarația unică” pentru persoanele fizice nu mai are, începând din 11 mai 2018, indicativul numeric 212, conform Ordinul ANAF nr. 1155/2018, publicat în Monitorul Oficial nr.405.
Prin urmare, formularul este cunoscut de-acum numai ca „Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Mult spor în toate!

Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply