Noutati

Eşalonarea obligaţiilor fiscale în 2022, forma simplificată

By January 2, 2022 No Comments

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) vine în sprijinul contribuabililor care au obligaţii restante la Bugetul de stat, publicând pe site-ul propriu, în data de 29 decembrie 2021, formularul inteligent pentru cererea de acordare a eşalonării la plată, în forma simplificată (formularul D7).

Reamintim faptul că prin OUG 11/2021 a fost instituită metoda eşalonării la plată prin procedura simplificată ca metoda permanentă, astfel, pentru obligaţii fiscale restante la plată cu o vechime de până la 12 luni se poate solicita eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 12 luni.

Precizăm că eşalonarea la plată se poate acorda pentru toate obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal, inclusiv pentru obligaţii fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creanţe bugetare stabilite de instanţă.
În cele ce urmează prezentăm condiţiile pe care debitorul trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a beneficia de eşalonarea la plată:
• să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
• să nu se afle în procedura falimentului;
• să nu se afle în dizolvare;
• să nu înregistreze obligaţii fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii şi nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
• să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma reprezentând obligaţii fiscale restante ale debitorului, pentru care a fost atrasă răspunderea, a fost stinsă, condiţia se consideră îndeplinită.

Nu se acorda eşalonare simplificată pentru datorii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice şi mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice.

Un alt aspect important de precizat este faptul că procedura eşalonării simplificate la plată este reglementată exhaustiv şi îşi propune să acopere toate situaţiile posibile ce apar în practică, cum ar fi: întârzieri la plată, modificarea cererii de eşalonare la plată, noi grafice de eşalonare, finalizarea unor posibile inspecţii fiscale, declaraţii rectificative, etc.

Pentru eşalonarea la plată, pe durata eşalonării se calculează dobânzi de întârziere, nivelul dobânzii de întârziere este de 0,01% pe zi. Pentru mai multe detalii legate de procedura eşalonării la plată, nu ezita să ne contactezi.

Mult spor în toate!

Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply