Noutati

Facilităţi fiscale pentru angajaţii din domeniul construcţiilor

By January 22, 2019 No Comments

Sunteţi angajator şi deşfăşuraţi activităţi în sectorul construcţiilor? În cele ce urmează relatăm pe scurt care sunt facilităţile fiscale pentru angajaţii din domeniu, care sunt codurile CAEN care definesc măsurile pentru care se aplică modificarea precum şi nivelul contribuţiilor în acest caz.

Astfel, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Modificarea este aplicabilă doar persoanelor fizice care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă şi pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii: angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

• activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
•2312 -Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
•2331 -Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
•2332 -Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argila arsă;
•2361 -Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
•2362 -Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
•2363 -Fabricarea betonului;
•2364 -Fabricarea mortarului;
•2369 -Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
•2370 -Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
•2223 -Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
•1623 -Fabricarea altor elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii;
•2512 -Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
•2511 -Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
•0811 -Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei
calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
•0812 -Extracţia pietrişului şi nisipului;
•711-Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

Aceştia vor fi scutiţi de la plata impozitului pe venit în cota de 10%, în perioada 1 ianuarie 2019–31 decembrie 2028 inclusiv; cota contribuţiei de asigurări sociale (pensii) va fi diminuată cu 3,75%, devenind astfel 21,25%. Mai mult, nivelul contribuţiei nu poate fi mai mic decât 21,25% din salariul minim aplicat sectorului construcţiilor;

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (10%) nu va fi datorată de persoanele fizice ce îndeplinesc condiţiile de mai sus în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv;
Cu referire la contribuţiile angajatorului, contribuţia asiguratorie de muncă se va diminua de la 2.25% aplicat la baza de calcul la 0.3375% din baza de calcul conform prevederilor Codului Fiscal.
Astfel, pentru un salariu brut de 3.000 lei, salariul net cuvenit angajatului care îndeplineşte condiţiile de mai sus va fi 2.362 lei, iar costul angajatorului total va fi de 3.010 lei.

Sursa: Monitorul Oficial

Mult spor în toate!

Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply