Blog

Facilități fiscale pentru cei care optează pentru plata defalcată a TVA

By September 18, 2017 No Comments

Vă îngrozește noul sistem de plată defalcată a TVA? În cazul în care optați pentru aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie veți beneficia de o serie de facilități, oferite de ANAF, printre care anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie.

Pentru a beneficia de această facilitate fiscală, contribuabilii trebuie să îndeplineasca o serie de condiții, astfel cum sunt reglementate la art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017, respectiv:
– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, precum și cele stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după aceast dată, se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
– dobânzile aferente obligațiilor fiscale prevăzute la lit. a) stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor fiscale principale se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
– obligațiile fiscale principale reprezentând TVA cu termene de plată cuprinse între data de 1 octombrie 2017 și 21 decembrie 2017, inclusiv, se sting până la data de 21 decembrie 2017, inclusiv;
– să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data de 31 decembrie 2017;
– să depună notificarea privind opțiunea de plată defalcată a TVA, la organul fiscal central, până cel târziu la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

În plus, în situația în care contribuabilii care optează pentru plata defalcată a TVA au în derulare eșalonări la plată, inclusiv pentru TVA, aceștia pot beneficia de anularea la plată a penalităților de întârziere. Aceasta facilitate se acordă numai dacă sunt îndeplinite atât condițiile mai sus prezentate, cât și celelalte condiții pentru menținerea eșalonîrilor la plată.

Prin urmare, în situația în care un contribuabil are eșalonare la plată pentru mai multe tipuri de obligații fiscale, inclusiv pentru TVA, dacă respectă condițiile mai sus prezentate, acesta poate beneficia de anularea la plată a penalităților aferente TVA-ului, dar trebuie să-și mențină valabilitatea eșalonării la plată pentru celelalte obligații.

Efectele opțiunii privind plata defalcată a TVA:
– amânarea la plată a penalităților de întârziere. În baza notificării depusă pentru opțiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal va emite și comunica o decizie de amânare la plată, în vederea anulării, a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, prin care se va individualiza cuantumul penalităților de întârziere ce fac obiectul acestor facilități fiscale.
– executarea silită nu începe sau se suspendă pentru penalitățile de întârziere amânate la plată;
– penalitățile de întârziere amânate la plată nu se sting cu eventualele sume încasate de organul fiscal central.

Astfel, aceste penalități de întârziere vor avea un regim special, pentru a fi protejate în vederea anulării, în situația în care contribuabilii îndeplinesc condițiile prezentate anterior.

Ulterior efectuării unei analize privind îndeplinirea condițiilor de către contribuabilii care au optat pentru plata defalcată, organul fiscal central va emite, după caz, până la data de 31 ianuarie 2018:
– decizie de anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA – dacă sunt îndeplinite condițiile menționate anterior;
– decizie de repunere în sarcina contribuabililor a penalităților de întârziere amânate la plată – dacă nu sunt îndeplinite condițiile menționate anterior.

În vederea acordării facilității fiscale, urmează ca în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, să se aprobe procedura de aplicare a articolului 24 din acest act normativ, prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui ANAF.

Spre deosebire de alte acte normative, Guvernul a dorit să reglementeze ca această facilitate să se acorde din oficiu, prin simpla notificare de opțiune a plății defalcate a TVA, nemaifiind necesar a depune contribuabilul o cerere pentru acordarea facilităților fiscale mai sus prezentate.

Astfel, contribuabilii care doresc anularea penalităților pe care organul fiscal le-a amânat la plată din oficiu trebuie să îndeplinească condițiile prezentate mai sus, fără a fi necesară deplasarea acestuia la organul fiscal central.

Mult spor în toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply