Noutati

Finanțare pentru microîntreprinderi și IMM-uri

By February 20, 2017 No Comments

Știri bune pentru antreprenorii care doresc să aplice pentru programele de finanțare nerambursabilă. Joi, 23 februarie 2017, ora 12:00, va începe depunerea proiectelor în cadrul unei măsuri dedicate microîntreprinderilor și IMM-urilor. Sesiunea de depunere a proiectelor va fi activă timp de șase luni, până la data de 23 august 2017, la ora 12:00. Perioada de depunere a proiectelor va putea fi redusă, după primele două luni de depunere a proiectelor, în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme va începe depunerea proiectelor în cadrul unei măsuri dedicate microîntreprinderilor și IMM-urilor. Mai exact, este vorba de Programul Operațional Regional – operațiunea 2.2 (POR 2.2). Solicitanții eligibili vor putea depune cereri de finanțare pentru un ajutor nerambursabil cuprins între 200.000 de euro și un milion de euro.

Solicitanții eligibili sunt microîntreprinderile și IMM-urile care au cel puțin un exercițiu financiar încheiat și trei angajați la data ultimului bilanț contabil. Ajutorul de până la un milion de euro va fi acordat pentru extinderea, modernizarea sau demararea unei afaceri. Sprijinul nerambursabil este de cel mult 70% pentru investiția de bază (construcții, utilaje, echipamente, dotări, active necorporale etc.) și până la 90% pentru impelemntarea unor standarde privind managementul calității.

Proiectele pot fi implementate în mediul urban de către toți solicitanții eligibili menționați mai sus, dar și în mediul rural de către întreprinderile mijlocii. Instrucțiunile privind completarea planului de afaceri și sporirea șanselor de a obține finanțare au fost oferite aici și aici.

Fondurile nerambursabile, cuprinse între 200.000 și un milion de euro, sunt prevăzute în Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, ce a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.053 din 27 decembrie 2016.

Potrivit documentului, solicitanții pot depune proiecte atât pentru dezvoltarea afacerii existente, cât și pentru diversificarea activităților desfășurate în prezent.

Cine poate depune proiecte?

Următoarele categorii de beneficiari sunt eligibili în cadrul acestui apel de proiecte:

– microîntreprinderile din mediul urban;
– întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban;
– întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural.

O întreprindere va putea depune proiect pentru dezvoltarea activității desfășurate până în prezent, dar și pentru crearea unei linii de producție (sau prestare a serviciilor) noi, pe care nu a desfășurat-o până în prezent.

Alte criterii de eligibilitate:

– solicitantul de sprijin nerambursabil trebuie să fi desfășurat activitatea propusă în proiect pentru o perioada de cel putin un an fiscal integral înainte de depunerea cererii de finanțare;
– nu se acceptă ca activitatea să fi fost suspendată temporar;
– sunt acceptate doar investițiile realizate în cadrul unui singur cod CAEN;
– la depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil vizat de investiție înscris în obiectul de activitate;
– în cazul în care se va realiza o investiție nouă, obiectul de activitate se va înscrie la data depunerii cererii de finanțare, dar se va autoriza la data la care investiția va fi finalizată;
– societatea trebuie să fi înregistrat profit din exploatare la nivelul ultimului bilanț anual încheiat;
– solicitantul a avut un număr mediu de cel puțin trei salariați în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
– solicitantul dispune de resursele financiare pentru a asigura implementarea optimă a proiectului, în condițiile decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile.

Depunerea electronică a proiectelor se face prin intermediul platformei disponibile la adresa www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Doar proiectele care au obținut cel puțin 85 de puncte vor fi contractate în primele două luni de depunere, urmând ca sesiunea de depunere să fie prelungită automat cu alte patru luni dacă vor rămâne fonduri nealocate, pragul de calitate (punctajul necesar) scăzând la 80 de puncte în luna trei, 75 de puncte în luna patru, 70 de puncte în luna cinci și 50 de puncte în luna șase.

Bugetul total disponibil pentru acest apel de proiecte este de 172,94 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că se vor finanța cel puțin 172 de societăți comerciale (dacă toate proiectele depuse ar solicita câte un milion de euro), dar nu mai mult de 864 de întreprinderi (dacă toate proiectele depuse ar solicita câte 200.000 de euro).

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil ce va putea fi solicitat este cuprins între 200.000 și un milion de euro, iar bugetul disponibil va fi defalcat pe regiuni de dezvoltare, astfel că un proiect depus într-o regiune nu va intra în competiție cu proiectele depuse în celelalte șase regiuni ale țării.

Sursa www.inforegio.ro

Mult spor în toate!
Echipa
Bega Consulting

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply