Blog

Hoteluri și alte facilități de cazare

By March 6, 2017 No Comments

Principalele documente solicitate de reprezentanții fiscului în timpul controlului operativ și inopinant pentru antreprenorii cu hoteluri și alte facilități de cazare sunt:

1. Documentele care atestă fiscalizarea aparatului de marcat electronic și cele în legatură cu obligațiile care revin utilizatorilor de astfel de aparate:
– declarația de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale;
– cartea de intervenții;
– registrul special.

2. Documente de justificare a încasărilor și de înregistrare operativă a încasărilor și plăților
– raportul intermediar X din care rezultă totalul vânzărilor până la momentul controlului
– alte documente justificative privind încasările și plățile efectuate cum ar fi chitanțe pentru încasările menționate în registrul special în situațiile în care aparatul de marcat electronic este defect, chitanțe pentru plățile efectuate de la unitatea respectivă și/sau dispoziții de plată/încasare către casierie pentru alte sume introduse sau extrase din unitate cu diferite justificări, după caz, precum și registrul de casă în care aceste documente se înregistrează;
– documente din care rezultă încasările prin POS.

Principalele obligații legale a căror respectare este verificată în contextul controlului operativ și inopinant

1. Dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal, cu excepțiile prevăzute de lege, în caz contrar amenda este de 12.500 lei, suspendare și sigilare până la dotare.

2. Utilizarea aparatului de marcat electronic fiscal și justificarea cu documente a vânzărilor și sumelor de bani existente în unitatea de vânzare. Sancțiunea pentru nerespectarea obligației constă în avertisment sau amendă de până la 27.500 lei, în funcție de gravitatea faptei și suspendarea activității unității începând de la a doua abatere majoră constatată la aceeași unitate.

3. Afișarea la loc vizibil a anunțului de atenționare a clienților, reglementat de legislația în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale. Amenda este de 3.000 lei.

4. Respectarea interdicției de a inmâna alte documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, cu excepția bonurilor fiscale și chitanțelor, în caz contrar amenda este de 9.000 lei.

5. Justificarea sumelor de bani la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special și/sau în chitanțe. Sancțiunea constă în amendă de 3.000 lei și confiscarea sumelor nejustificate.

Sursa www.anaf.ro

O zi frumoasă și mult spor în toate! 🙂
Adriana Bega
Partener

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply