Blog

Impozit pe profit sau impozit pe venitul microintreprinderii?

By February 22, 2017 No Comments

Începând cu anul 2017 limita de venituri pentru încadrarea firmei în categoria microîntreprinderi se modifică, ordonanța OUG 3/2017 adoptată în acest sens prevede modificarea uneia dintre condițiile ce trebuie îndeplinită de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii, în sensul majorării limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 de euro la 500.000 de euro.

Ce înseamnă să fii plătitor de impozit pe profit

Impozitul pe profit este reprezentat de cota de 16% aplicată diferenței dintre venituri și cheltuieli, la care se vor adăuga cheltuielile nedeductibile și se vor scădea veniturile neimpozabile.

Calculul, declararea și plata impozitului pe profit se realizează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-III. Până la această dată, contribuabilii au obligația de a completa și depune la organul fiscal Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – formularul 100.

Definitivarea și plata/regularizarea impozitului pe profit aferent anului fiscal se realizează pe baza Declarației anuale de impozit pe profit – formularul 101, ce se depune la organul fiscal competent până la data de 25 martie inclusiv a anului următor.

– firmele care aveau venituri totale mai mari de 100.000, dar mai mici de 500.000 de euro la 31 decembrie 2016. Acestea devin plătitoare de impozit pe venit micro începând cu 1 februarie 2017;
– companiile care înregistrau venituri totale mai mari de 500.000 de euro la final de 2016 şi care vor rămâne plătitoare de impozit pe profit şi după sfărşitul lunii februarie.

Cine poate fi microîntreprindere

Potrivit Codului fiscal, o microîntreprindere este, în 2017, acea persoană juridică ce a îndeplinit cumulativ, la 31 decembrie 2016, următoarele condiţii:

– a realizat venituri, altele decât cele din activităţi desfăşurate în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, în domeniile jocurilor de noroc sau activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale;
– a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
– a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro (noul plafon introdus);
– capitalul social a fost deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale;
– nu se afla în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.

Începând cu 1 ianuarie 2017, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016, s-a decis că firmele ce au la înfiinţare un capital social de minimum 45.000 de lei, precum şi cele ce şi-l completează pe parcurs până la această valoare, au posibilitatea de a opta pentru aplicarea impozitului pe profit.

Majorarea capitalului social şi păstrarea sistemului de impozitare pe profit sunt recomandate companiilor care au o marjă de profit înainte de impozitare mai mică de 6,25%.

Trecerea la impozitarea pe veniturile micro va afecta în primul rând companiiile din producţie, distribuţie, retail, construcţii, hoteluri şi restaurante, industrii care funcţionează cu marje mai mici.

Ce înseamnă să fii plătitor de impozit pe venitul microîntreprinderilor

Toate societățile comerciale se înființează ca fiind plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor. Excepție de la această regulă fac societățile al căror obiect de activitate este consultanța în afaceri – acestea plătesc impozit pe profit încă de la înființare. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor presupune că societatea plătește la stat una dintre cotele de impozitare prevăzute de lege, aplicabile veniturilor obținute, și anume:

– 1% pentru microîntreprinderile care au cel puţin un salariat;
– 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.
Salariații trebuie să aibă contract individual de muncă cu normă întreagă (minimum opt ore/zi). Pot intra în această categorie și microîntreprinderile care au angajate persoane cu contract individual de muncă cu timp parțial, dacă fracțiunile de normă adunate reprezintă echivalentul unei norme întregi.

Calculul, declararea și plata impozitului pe venitul microîntreprinderilor se realizează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii trimestrelor I-IV. Până la această dată, contribuabilii au obligația de a completa și depune la organul fiscal Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – formularul 100.

Pe parcursul desfășurării activității trebuie urmărit dacă entitatea depășește plafonul de 100.000 de euro, calculat la cursul de la 31 decembrie anul precedent, în ceea ce privește veniturile. Dacă acest plafon a fost depășit, înseamnă că entitatea devine plătitoare de impozit pe profit.

Mult spor în toate!
Echipa Bega Consulting

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply