Blog

Impozitul specific

By January 18, 2017 No Comments

Un subiect extrem de important pentru antreprenorii care desfășoară activități în domeniul turistic, hotelier, restaurante, baruri și alimentație publică este impozitul specific. Un impozit pe care îl vor plăti indiferent de mărimea cifrei de afaceri și de nivelul profitului înregistrat, care va fi calculat în funcţie de suprafaţa afacerii, de numărul de locuri de cazare sau mărimea spațiului alocat activității, localitatea în care se desfăşoară şi alte variabile.

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2017. Concret, noul act normativ introduce un sistem de impozitare pe care autorităţile au încercat în repetate rânduri să-l legifereze. Mai precis, din 2017, antreprenorii vor fi obligaţi la plata impozitului specific dacă la finalul anului în curs, vor avea înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre următoarele activităţi corespunzătoare codurilor CAEN:
5510 – ,,Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”;
5520 – ,,Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”;
5530 – ,,Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere’’;
5590 – ,,Alte servicii de cazare”;
5610 – ,,Restaurante’’;
5621 – ,,Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”;
5629 – ,,Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”;
5630 – ,,Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”.

0323hotel

Prin urmare, toate companiile care au cel puţin unul dintre cele opt coduri CAEN amintite, indiferent de cuantumul cifrei de afaceri, ponderea veniturilor obţinute sau numărul de angajaţi vor plăti, începând cu anul 2017, impozitul specific, cu o singură condiţie: să nu se afle în stare de lichidare.

Potrivit actului normativ, persoanele juridice române care se înfiinţează în cursul anului, inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi ca efect al unor operaţiuni de reorganizare, şi care au înscrisă în actele constitutive, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN menţionate mai sus vor plăti impozitul specific începând cu anul următor înfiinţării.

În altă ordine de idei, reglementările citate stabilesc că firmele care au mai multe unităţi vor putea determina impozitul specific anual prin însumarea impozitului specific aferent fiecarei unităţi calculat conform formulei corespunzătoare codului CAEN.

În situaţia în care, în cursul unui an, intervin modificări datorate începerii unei alte activităţi corespunzătoare codurilor CAEN, precum şi în cazul în care în cursul anului se înfiinţează o nouă unitate, începând cu semestrul următor acestor modificări, antreprenorii urmează să recalculeze, în mod corespunzător, impozitul specific aferent perioadei rămase din an.

Plătitorii de impozit pe venit (microîntreprindere) NU vor datora impozit specific începând cu 1 ianuarie 2017!

Pentru antreprenorii care își încetează activitatea în cursul anului, impozitul specific se împarte la 365 de zile și se înmulțește cu numărul de zile aferente perioadei fiscale. Așteptăm cu mare interes și normele, ca în multe alte cazuri, textul legii nu este foarte explicit.

Mult spor în toate!
Echipa Bega Consulting

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply