Blog

Inspecțiile fiscale în 2017

By March 2, 2017 No Comments

Un subiect care ne crează în permanență un disconfort emoțional, care ne privește în mare măsură pe foarte mulți dintre noi, inspecția fiscală. 🙂 În cadrul articolului de astăzi dezbatem subiectul, insistănd puțin pe controalele din industria agroalimentară, pe obiectivele urmărite de autoritățile fiscale prin verificările desfășurate la firme iar în finalul aricolului veți găsi și câteva sfaturi pe care vi le oferim cu drag pentru a preveni eventualele situații nedorite.

Inspecţiile fiscale sunt desfăşurate în baza prevederilor din Codul de procedură fiscală şi reprezintă, potrivit definiţiei oferite de actul normativ, activitatea ce are ca obiect verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, precum şi stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.

Practic, pot fi verificate atât persoanele fizice, cât şi firmele, iar în articolul de astăzi ne vom axa pe controalele ce le vizează pe acestea din urmă. Şi în 2017, inspecţia fiscală poate fi de două tipuri, astfel:

inspecţie fiscală generală – reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a tuturor obligaţiilor fiscale şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată;
inspecţie fiscală parţială – reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a uneia sau mai multor obligaţii fiscale, precum şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă, ce revin unui contribuabil/plătitor pentru o perioadă de timp determinată.

În ultimii doi ani, industria agroalimentară a fost supusă verificărilor în mod constant, motiv pentru care acest lucru poate fi valabil, în egală măsură, și pentru anul curent. Mai exact, este vorba, de companiile ce se ocupă de fabricarea produselor de morărit, a băuturilor răcoritoare și alcoolice, a pâinii și a produselor de patiserie. De asemenea, vizate sunt și cele ce depozitează alimente, semințe, legume, fructe și conserve.

O atenție deosebită este acordată de inspectorii sanitari, aproape pe tot parcursul anului, și unităților de alimentație publică. Aici este vorba, în principal, de restaurante, pizzerii, fast-fooduri, cantine, cofetării, patiserii, dar și de pensiuni turistice.

Controalele inspectorilor ANSVSA la firmele din domeniul produselor alimentare se desfășoară anual în baza unui calendar strict și detaliat, conform legislației în vigoare. Astfel, având în vedere verificările efectuate în perioada 2015-2016, printre țintele verificărilor din 2017 sunt șanse ridicate să se mai numere târgurile de animale, piețele agroalimentare, magazinele alimentare, supermarketurile și hipermarketurile, așa cum reiese din informațiile făcute publice de ANSVSA în ultimii doi ani. În același timp, ar putea fi în colimatorul inspectorilor transporturile de fructe, legume și ouă provenite din afara țării, din moment ce în anii anteriori au fost desfășurate și controale în trafic.

Cu toate acestea, există și alte categorii de firme ce ar putea face obiectul inspecțiilor sanitare, chiar dacă au fost amintite mai rar în informările publice ale ANSVSA. Este vorba, mai precis, de companiile ce se ocupă de carne (carmangerii, abatoare, centre de sacrificare, unități în care se produce carne tocată, pescării etc.), lapte și lactate (ferme de animale producătoare de lapte, centre de colectare și unități de procesare a laptelui, printre altele) sau ouă (de exemplu, exploatații comerciale de găini ouătoare, centre pentru colectarea ouălor, centre pentru ambalarea ouălor).

Reprezentanții Fiscului au indicat faptul că, la selectarea companiilor la care urmează să fie efectuate inspecții fiscale, se ține cont și de nivelul de risc prezentat de domeniul de activitate al firmelor. „(…) organele de inspecție fiscală și-au îndreptat atenția spre zone cu risc fiscal ridicat, către contribuabili care reprezintă un real risc fiscal pentru administrația fiscală, urmare a analizelor de risc efectuate, prin alocarea eficientă a resurselor umane și materiale și orientării controalelor către marile afaceri, către contribuabili mari și mijlocii, cu cifre de afaceri considerabile”, spun reprezentanții Fiscului.

Concret, principalele obiective urmărite de autoritățile fiscale, prin verificările desfășurate la firme, sunt următoarele:

– identificarea și instrumentarea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale și vamale, ce au implicații negative asupra bugetului statului;
– investigarea și destructurarea lanțurilor tranzacționale organizate pentru sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale;
– activități de monitorizare, supraveghere și control orientate spre zone și domenii economice în care există evaziune fiscală, indisciplină financiară sau slabă conformare;
– recuperarea prejudiciilor;
– creșterea nivelului de colectare și conformare fiscală.

În afară de inspecțiile fiscale, verificările Fiscului mai pot fi desfășurate și sub formă de controale inopinate sau cotroale antifraudă. În cazul controalelor inopinate este vorba, mai exact, de verificări fără înștiințare prealabilă, iar în cazul controalelor antifraudă – de controale operative și inopinate.

Sfaturile pe care vi le putem oferi…

– să monitorizați și să îmbunătățiți în mod continuu condițiile în care lucrează salariații;
– să acordați o importanță deosebită întocmirii documentelor firmei;
– vigilența ridicată în perioadele din an în care cresc șansele ca inspectorii să vină în control.

O zi frumoasă, fără controale fiscale! 🙂
Adriana Bega
Partener

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply