Noutati

Noutăţi fiscale în 2022

By January 2, 2022 No Comments

Ordonanţa de urgenţă nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare publicată în Monitorul oficial nr.1202 din data de 18 decembrie 2021, aduce modificări în mai multe domenii.
Un aspect important de menţionat este faptul că, prin OUG 130/2021, nu s-a reglementat scăderea plafonului pentru încadrarea ca microintreprindere. Iniţial, în proiect, era prevăzută o scădere a acestuia de la 1.000.000 euro la 500.000 euro.

Printre cele mai importante modificări amintim:
• Majorarea plafonului pentru cadouri şi tichete neimpozabile:
Se majorează valoarea cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, pe care le pot oferi angajatorii şi să fie neimpozabile, de la 150 de lei la 300 lei. Restul condiţiilor rămân nemodificate.

În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoana în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei:
– cadouri oferite angajaţilor, precum şi cele oferite pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paştelui, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase;
– cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie;
– cadouri oferite angajaţilor în beneficiul copiilor minori ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie. (art. 76 alin.(4) lit. a))
Pentru acestea nu se datorează nici contribuţii sociale.
Aceste prevederi intra în vigoare începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2022.
• Tichetele cadou nu se vor mai putea acorda terţilor:
Se elimină din categoria veniturilor din altor surse a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale altor categorii de beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclama şi publicitate.

• Aplicare CASS la venitul din pensii care depăşeşte 4.000 lei:
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei şi, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V — Contribuţii sociale obligatorii. În prezent Codul fiscal prevede posibilitatea scăderii doar a a sumei de 2.000 lei în contxtul în care pensiile sunt scutite de contribuţia la sănătate.
Prin OUG 130/2021, se introduce contribuţia la sănătate pentru venitul din pensii care depăşeşte 4.000 lei.

• Facilităţile pentru creşă sau grădiniţă sunt suspendate şi în anul 2022:
• Punctul de amendă rămâne plafonat, la valoarea de 145 lei şi în 2022.
• Legea privind venitul minim de incluziune va fi aplicată din 1 septembrie 2023.
• Pensiile speciale pentru primari se suspenda pana la 1 ianuarie 2023.
• Reincriminarea faptelor de evaziune fiscală:
Conform OUG 130/2021, se reincriminează fapta de reţinere şi neplată, respectiv se incriminează fapta de încasare şi neplata, ori, dupa caz, de nereţinere sau neîncasare, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor cu reţinere la sursă.
Astfel, pentru a asigura predictibilitatea normei de incriminare, s-au prevăzut expres, categoriile de impozite şi contribuţii supuse regimului de reţinere sau încasare şi plată sau virare, cu precizarea actului normativ şi a articolelor care le reglementează.
Menţionăm că limitele pedepsei prevăzute sunt închisoarea de la 1 an la 5 ani.
Măsura se va aplica cu 1 martie 2022.
• Biletele de valoare vor fi emise exclusiv pe suport electronic.

Pentru mai multe detalii sau întrebări referitoare la noutăţile fiscale din acest an, nu ezitaţi să ne contactaţi.

Mult spor în toate,
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply