Blog

Plata contribuțiilor sociale pentru contractele part-time

By September 7, 2017 No Comments

Datorită numărului foarte mare de întrebări primite, referitoare la plata contribuțiilor sociale pentru contractele individuale de muncă cu timp parțial, încercăm în articolul de azi să aducem câteva clarificări la acest subiect.

Potrivit OG nr.4/2017 pentru modificarea Codului fiscal, începând cu veniturile salariale aferente lunii august 2017, angajatorii datorează plata contribuției la pensii și sănătate pentru contractele de munca cu timp parțial, calculată la o bază egală cu valoarea salariului minim brut garantat în plată, când salariații realizează venituri salariale brute într-o sumă mai mică decât salariul minim brut.

Important este faptul că majorarea bazei de calcul se aplică doar pentru cheltuiala angajatorului și nu pentru contribuția individuală a salariatului.

Sunt exceptate de la aceasta regulă contractele de muncă semnate de persoane ce au calitatea de elevi și studenti ce urmează o formă de învățământ cu vârsta de până la 26 ani, ucenicii, persoanele cu dizabilității, persoanele pensionate, persoanele încadrate cu mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar suma veniturilor brute realizate cumulat depășește salariul minim brut pe țară.

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) nr. 2343/2017, publicat în Monitorul Oficial nr.717 din data de 5 septembrie 2017, se instituie procedura efectivă de aplicare a acestei reglementări, iar actul normativ prezintă mai multe exemple practice.

O primă procedură reglementată de acest ordin se adresează situațiilor în care un salariat desfășoară activitatea în baza a două sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar suma veniturilor poate să fie mai mare sau mai mică decât salariul minim brut.

O a doua situație reglementată pentru care legiuitorul prezintă și exemple este procedura de determinare a bazei de calcul pentru contribuția angajatorului la asigurările sociale aferente contractelor de muncă cu timp parțial în situația în care intervin cazurile de suspendare a contractului de muncă.

Baza contribuției la asigurările sociale se calculează pentru numărul de zile în care contractul de muncă este activ. Legiuitorul definește generic că un contract de muncă este activ atâta timp cât el nu este suspendat conform Codului muncii.

Baza legală:
-Ordonanța Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea Codului fiscal;
-Ordinul Ministerului Finantelor Publice (MFP) nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
-Ordin nr. 1024 din 20 iulie 2017 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a “Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Mult spor în toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply