Blog

Inspecția fiscală în cazul serviciilor de înfrumusețare

By March 3, 2017 No Comments

La sfârșitul anului trecut, inspectorii antifraudă au desfășurat o acțiune de informare la nivel național, în cadrul căreia au distribuit materiale informative care detaliază aspecte urmărite în timpul controalelor operative și inopinante. De asemenea, sunt menționate atât obligațiile contribuabililor, cât și sancțiunile prevăzute de lege în cazul incălcării prevederilor legale.

În articolul de azi o să detaliem care sunt principalele documente solicitate în timpul controlului operativ și inopinant pentru antreprenorii care prestează servicii de înfrumusețare.

1.Documente care atestă fiscalizarea aparatului de marcat electronic și cele în legătură cu obligațiile care revin utilizatorilor de astfel de apate, cum sunt:
– declarația de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale
– cartea de intervenții
– registrul special

2.Documente de justificare a încasărilor și de înregistrare operativă a încasărilor și a plăților:
– raportul intermediar X din care rezultă totalul vânzărilor până la momentul controlului;
– alte documente justificative privind încasările și plățile efectuate cum ar fi chitanțe pentru încasările menționate în registrul special în situațiile în care aparatul de marcat electronic este defect, chitanțe pentru plățile efectuate de la unitatea respectivă și/sau dispoziții de plată/încasare către casierie pentru alte sume introduse sau extrase din unitate cu diferite justificări, după caz, precum și registrul de casă în care aceste documente se înregistrează;
– documente din care rezultă încasările prin POS.

Principalele obligații legale

1.Dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal, cu excepțiile prevăzute de lege, sancțiunea pentru nerespectarea obligației constă in amendă de 12.500 lei, suspendare și sigilare până la dotare.

2.Utilizarea aparatului de marcat electronic fiscal și justificarea cu documente a vânzărilor și sumelor de bani existente în unitatea de vânzare. Nerespectarea obligației duce la avertisment sau amendă de până la 27.500 lei, în funcție de gravitatea faptei și suspendarea activității unității începând de la a doua abatere majoră constatată la aceeași unitate.

3.Afișarea la loc vizibil a anunțului de atenționare a clienților, reglementatde legislația în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale. În caz cntrar, riscați o amendă de 3.000 lei.

4.Respectarea interdicției de a înmâna alte documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, cu excepția bonurilor fiscale și chitanțelor. Sancțiunea constă în amendă de 9.000 lei.

5.Justificarea sumelor de bani din unitatea de prestare a serviciilor prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special și/sau în chitanțe. În cazul în care nu justificați sumele de bani, amenda este de 3.000 lei și confiscarea sumelor nejustificate.

Sursa www.anaf.ro

O primavară însorită, fără grija controalelor! 🙂

Adriana Bega
Partener

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply