Costurile firmei dumneavoastra au depasit cu mult bugetul propus? Cifrele va dau dureri de cap? Doriti sa reduceti costurile firmei dumneavoastra externalizand departamentul financiar-contabil? Specialistii nostri vin cu solutii pentru fiecare dintre aceste probleme, cautam impreuna solutia optima, folosind legea in avantajul companiei dumneavoastra.Acordam asistenta permanenta, confidentialitate si profesionalism. R CONTABILITATE -inregistrarea documentelor contabile conform normelor in vigoare -intocmirea si depunerea bilantului contabil - analiza rapoartelor contabile - intocmirea registrului jurnal si a bilanturilor lunare -calcularea obligatiilor si intocmirea obiectelor de plata -intocmirea decontului de TVA -intocmirea si depunera fiselor fiscale si a declaratiilor privind taxele si impozitele -intocmirea de rapoarte financiar-contabile la cerere, intr-un timp cat mai scurt posibil. CONSULTANTA -consultanta fiscala, expertiza contabila, certificare bilant -consultanta si asistenta manageriala privind organizarea departamentului financiar-contabil -intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli -consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu prevederile legale - consultanta privind optikizarea fiscalitatii - asistenta in timpul controalelor fiscale la sediul societatii ORGANIZAREA SI CONDUCEREA DEPARTAMENTULUI FINANCIAR -consultanta privind organizarea si conducerea societatii -consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune, conform legislatiei in vigoare -asistenta in vederea dublei inregistrari -instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora EXTERNALIZAREA SERVICIILOR FINANCIAR-CONTABILE Beneficii: In cazul externalizarii serviciilor de contabilitate, raspunderea pentru calculul si declararea corecta a impozitelor si taxelor, in limita informatiilor puse la dispozitie de catre compania client, revine prestatorului de servicii profeaionale. In cazul in care eventualele amenzi, penalitati sau dobanzi sunt determinate de nerespectarea legislatiei contabile si fiscale este greu de imaginat ca firma isi poate recupera aceste sume de la contabilul angajat cu contract de munca. Problema se pune cu totul diferit in cazul in care serviciile financiar-contabile sunt externalizate. Firma specializata va suporta aceste sume in masura in care incalcarea legii s-a produs exclusiv din culpa acesteia Acest aspect este foarteimportant pentru managerul unei companii medii sau mici deoarece scapa de stresul respectarii legislatiei si se poate concentra pe activitatea operationala a companiei. Un alt avantaj este cel de evitarea altor costuri cu formarw profesionala a angajatilor responsalibili de contabilitate, calcul salarial, fiscalitate, costul cu update-ul software-ului de contabilitate si calcul salarii utilizat, plus alte costuri asociate. Firmele se gandesc la aceasta optiune de cele mai mute ori in cazul unor controale fiscale soldate cu anenzi sau penalitati, fluctuatiei de personal in departamentul financiar-contabil,incalcarii regulilor de confidentialitate, managerul suspecteaza unele nereguli in rapoartele financiare primite, rapoartele sunt primite cu intarziere. ADMINISTRARE PERSONAL SI SALARIZARE Administrare personal - intocmire dosare de angajare - intocmire contracte individuale de munca -inregistrarea contractelor individuale de munca in REVISAL - intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca - intocmirea documentatiei pentru incetarea, modificarea sau suspendarea contractelor individuale de munca - intocmire fiae post - actualizarea dosarelor de personal - intocmire decizii de incetare a contractelor individuale de munca -intocmire adecerinte de vechime - intocmire adeverinte pentru medicul de familie, banca Salarizare - calcularea salariilor si intocmirea statelor de plata - calcularea concediilor si evidenta medicalelor - calcularea si evidenta concediilor de maternitate -calcularea si evidenta concediilor de odihna - plata salariilor pe card - calcularea impozitelor pe salarii - calcularea contributiilor de asigurari sociale de stat -furnizarea de informari legislative in domeniul salarizarii - intocmirea situatiilor centralizatoare solicitate de organele de control. ANALIZA FINANCIARA -analiza structurilor financiar-contabile - analiza fluxurilor de trezorerie, cash-flow-ului - analiza datoriilor si a creantelor - analiza capitalurilor, a imoblizarilor corporale, necorporale, financiare - elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli precum si estimari ale acestuia - determinarea indicatorilor principali ale analizei financiare pe baza de rate, inflatie si procente

Costurile firmei dumneavoastră au depașit cu mult bugetul propus? Cifrele vă dau dureri de cap? Doriți să reduceți costurile firmei dumneavoastră externalizând anumite servicii de specialitate?

Specialiștii noștri vin cu soluții pentru fiecare dintre aceste probleme, căutăm împreună soluția optimă, folosind legea în avantajul dumneavoastră. Acordăm asistență permanentă, confidențialitate și profesionalism.

CONTABILITATE
– înregistrarea documentelor contabile conform normelor în vigoare
-întocmirea evidențelor contabile și depunerea declarațiilor fiscale atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice
-analiza situațiilor contabile
-calcularea obligațiilor și întocmirea obiectelor de plată

EXPERTIZĂ FINANCIAR-CONTABILĂ

-stabilirea și clarificarea unor probleme cu caracter economic la nivelul unei entități

CONSULTANTA

-oferim servicii de consultanță pentru afaceri și management, audit financiar și consultanță în domeniul fiscal

ANALIZĂ FINANCIARĂ, AUDIT ȘI CENZORAT

– analiza structurilor financiar-contabile
– analiza fluxurilor de trezorerie, cash-flow-ului
– analiza datoriilor și a creanțelor
– analiza capitalurilor, a imoblizărilor corporale, necorporale, financiare
– elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli precum și estimări ale acestuia
– determinarea indicatorilor principali ai analizei financiare pe baza de rate, inflație și procente

-asistență în organizarea inventarierilor

ADMINISTRARE PERSONAL ȘI SALARIZARE

Administrare personal
– întocmire dosare de angajare
– întocmire contracte individuale de muncă
– întocmirea actelor adiționale la contractele individuale de muncă
– întocmirea documentației pentru încetarea, modificarea sau suspendarea contractelor individuale de muncă
– întocmire fișe post
– întocmire decizii de încetare a contractelor individuale de muncă
– întocmire adeverințe de vechime, pentru medicul de familie, bancă

Salarizare
– calcularea salariilor și întocmirea statelor de plată
– calcularea și evidența concediilor
– plata salariilor pe card
– calcularea impozitelor pe salarii
– calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat
– întocmirea situațiilor centralizatoare solicitate de organele de control.