Noutati

Sinteza privind actele normative pe 2017

By January 11, 2017 No Comments

În articolul de azi aducem la cunostinta antreprenorilor urmatoarele acte normative, aparute in 06 ianuarie, cu privire la ce este valabil în 2017 și ce ar trebui să cunoască în linii mari fiecare antreprenor. Pentru orice nelamurire sau alte informatii legate de noile modificari, te rugam sa lasi un comentariu si vom reveni cu alte materiale.

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3 din 6 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017).
2. Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017).
3. Hotărârea Guvernului nr. 1 din 6 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (Monitorul Oficial nr. 15 din 6 ianuarie 2017).

Precizări suplimentare:
1. OUG 3/2017 – MODIFICARE CODUL FISCAL
a) Impozitul pe profit
– Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare vor fi scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate.
b) Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
– A fost crescut plafonul de venituri sub care o persoană juridică este plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor la 500.000 euro (anterior, plafonul era de 100.000 euro).

– Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 (venituri sub 500.000 euro) sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2017. Până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017.

– Cotele de impozitare vor fi de: 1% pentru microîntrerpinderile cu unul sau mai mulţi salariaţi şi 3% pentru microîntreprinderile fără salariaţi;

c) Impozitul pe venit

– Vor fi scutite de la plata impozitului pe venit şi persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an (adica persoanele juridice române care desfăşoară activităţi corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”)
– serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, suportate de salariaţi, se vor scădea din baza de impozitare a salariului, în limita a 400 de euro pe an;
– a fost stabilită o cotă unică de 3% pentru impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor din patrimoniul personal, dar şi o valoare neimpozabilă de 450.000 lei;

d) CAS
– A fost eliminat plafonul maximal al bazei de impozitare pentru veniturile din salarii (de 5 ori câştigul salarial mediu brut);

e) CASS
– A fost eliminat plafonul maximal al bazei de impozitare pentru totalitatea veniturilor (de 5 ori câştigul salarial mediu brut);
– A fost reintrodusă scutirea pentru persoanele care realizează venituri din investiţii (adica dividende) şi din alte surse (de ex. conventii civile de prestari servicii), dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l).” (adica venituri din salarii si asimilate salariilor)

2. LEGEA 1/2017 – ELIMINARE TAXE ŞI TARIFE
– Începând cu data de 1 februarie 2017 se elimină o serie de taxe şi tarife:

a) Timbrul de mediu pentru autovehicule;
b) Anumite taxe şi tarife prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului;
c) Anumite taxe şi tarife prevăzute de Legea nr. 21/1991 privind legea cetăţeniei române;
d) Taxele radio şi TV;
e) Taxele percepute de Monitorul Oficial pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege să anunţe pierderi de acte şi schimbări de nume;
f) Taxele extrajudiciare de timbru;

3. HG 1/2017 – CREŞTERE SALARIU MINIM BRUT

– Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră.

– Stabilirea salariului de bază sub nivelul celui prevăzut constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul minim este stabilit sub cel menţionat în prezenta hotărâre, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune.

Indemnizatia de crestere a copilului reprezinta 85% din media veniturilor nete realizate in 12 luni lucrate in decursul ultimilor doi ani de dinaintea nasterii copilului. Totodata, indemnizatia are o limita minima ce reprezinta 85% din salariul minim brut pe tara.
Actualul salariu minim pe economie – 1.250 lei/brut
Calcul indemnizatie actuala: 85% * 1.250 lei/brut = 1.062,5 lei
Crestere salariu minim pe economie – 1.450 lei/brut
Calcul indemnizatie crestere copil incepand cu 01.02.2017: 85% * 1.450 lei/brut = 1.232,5 lei
Din calculul de mai sus se poate observa o crestere cu 170 lei fata de valoarea actuala.

O zi cu spor!

Echipa
Bega Consulting

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply