Blog

Sistemul split TVA – obligatoriu din 2018

By September 11, 2017 No Comments

În cazul în care ați auzit recent vorbindu-se despre sistemul split TVA și mai aveți unele nelămuriri legate de acest subiect, o să încercăm în articolul de azi să venim cu câteva precizări pe această temă.

Guvernul a adoptat, în ședința de miercuri, 30 august 2017, printr-o ordonanță, instituirea plății defalcate a Taxei pe Valoarea Adaugată (TVA), în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, ținând cont de faptul că există o diferență semnificativă între TVA încasată la bugetul de stat și taxa declarată în deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în acest scop.

Potrivit reprezentanților Executivului, măsura este în avantajul contribuabililor corecți, care își achită sumele datorate cu titlu de TVA către bugetul de stat, întrucât va contribui la reducerea semnificativă a concurenței neloiale din partea acelor contribuabili care nu își plătesc datoriile către stat și utilizează resursele financiare din TVA pentru alte scopuri.

Astfel, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, de la 1 ianuarie 2018, de a deține și gestiona un cont de TVA pentru încasarea și plata TVA aferente operațiunilor taxabile (achiziții de bunuri/servicii, livrări de bunuri/prestări servicii). În plus, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, începând cu aceeași dată, de a deține un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adaugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate.

Potrivit analizelor efectuate de Guvern, se estimează ca prin aplicarea noii măsuri vor fi obținute venituri suplimentare bugetare de circa 6 miliarde de lei până în anul 2020.

Este important de precizat faptul că mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune în principal:

– deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituții publice, înregistrate în scopuri de TVA, la instituții de credit și/sau unități ale Trezoreriei Statului;
– plata de către beneficiari – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distrinct de TVA al furnizorului/prestatorului. Virarea/depunerea de către furnizor/prestator în contul său de TVA a TVA aferente diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferente încasărilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare;
– utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;
– posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF și instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care se aprobă transferul de către ANAF;
– interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.

În perioada premergătoare aplicării obligatorii a măsurii, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017, agenții economici pot opta pentru aplicarea opțională a plății defalcate a TVA, aceștia beneficiind de unele facilități precum:
– anularea penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții;
– acordarea unei bonificații de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Conform comunicatului emis de Guvern pe website-ul propriu, în România, Taxa pe Valoarea Adaugata reprezintă cea mai importantă sursă de venit a bugetului general consolidat, reprezentând 23,1% din venituri, în 2016. Deși România a implementat mai multe măsuri de combatere a fraudei fiscale în domeniul TVA, printre care taxarea inversă, anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA care are drept consecință refuzul deducerii taxei atât la persoana al cărei cod a fost anulat, cât și la beneficiar, se confruntă în continuare cu cel mai ridicat nivel al GAP-ului de TVA (raportul dintre TVA datorată și neplătită la buget și obligația totală de TVA de plată) la nivel comunitar.

ANAF și-a asumat creșterea ratei de conformare voluntară la plata pentru TVA la 85% în 2018, urmând ca acest indicator să ajungă la 90% pana in 2020.

Sursa www.guv.ro

Mult spor în toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply