Blog

Termen depunere bilanț

By May 22, 2017 No Comments

Facem azi câteva mențiuni legate de termenul de depunere al bilanțului, un scurt rezumat cu ce anume trebuie sa conțină dosarul pentru depunerea bilanțului la ghișeu și cu amenzile pe care le veți suporta pentru neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Conform OMFP 166/25.01.2017-privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile, în anul 2017 (pentru anul fiscal 2016), termenele pentru depunerea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale simplificate , la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sunt următoarele:
– pentru societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare – 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar-mai exact 31.05.2017.
– pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 , alin. 1-3, din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar – adică 02.05.2017.

În cazul în care optați pentru depunerea bilanțului la ghișeu și nu online, dosarul trebuie să conțină următoarele documente listate:

– bilanțul în două exemplare;
– raportul administratorului;
– declarația conform art. 30 Legea contabilității;
– procesul verbal de repartizare a rezultatului;
– balanța lunii Decembrie;
– dosar cu șină;

În plus, dacă vorbim de entități mici și mijlocii, deci NU de microîntreprinderi, se listează notele la bilanț.
Pe stick aveți nevoie de bilanțul în PDF inteligent și atașamentul zip, care trebuie să conțină:

– notele la bilanț semnate (dacă vorbim de entități mici și mijlocii);
– raportul administratorului;
– proces verbal de repartizare profit/pierdere;
– declarația conform art.30.

Unele administrații fiscale solicită un CD care rămâne la ei. În caz că trimiteți bilanțul prin poștă, atunci în plic puneți un CD cu atașamentele.

După ce ați depus bilanțul obțineți un număr de depunere. Cu acel număr intrați peste 1-2 zile pe site-ul https://www.anaf.ro/StareD112/ și descărcați RECIPISA (acesta confirmă faptul că bilanțul a fost depus și că nu există erori).

Vă mai aducem la cunoștință faptul că, în conformitate cu Anexa Nr. 2 din OMFP 166/2017, neîntocmirea, nesemnarea şi nedepunerea în termenul legal, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale şi, după caz, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raportărilor contabile – constituie contraventie si se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
– cele referitoare la întocmire şi semnare, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;
– cea referitoare la depunerea în termenul legal, cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 şi 15 zile lucrătoare,
– cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare,
– cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare

Sursa www.anaf.ro

Mult spor in toate!
Adriana Bega

Author Bega Adriana

More posts by Bega Adriana

Leave a Reply